top

Tarotconsult
in Groesbeek

 

Wanneer raadpleeg je een tarotist?

Je raadpleegt een tarotist wanneer je een (levens)vraag hebt waar jezelf niet uitkomt.

Die kan bijvoorbeeld zijn 'hoe nu verder?', 'doe ik misschien iets verkeerd?', 'waarom gebeurt mij dit?' etc.

 

Waarom raadpleeg je mij?

Iedereen kan zich in principe tarotist noemen. Het is geen beschermd beroep. Zelf heb ik een beroepsopleiding gedaan bij Het Centrum voor Tarot te Malden (www.centrumvoortarot.nl.). Daar heb ik geleerd hoe je kaarten, in samenhang met een vraagstelling en het patroon waarin ze zijn gelegd, op een juiste manier interpreteert. Een belangrijk deel van de opleiding werd besteed aan het onderzoeken van de onbewuste patronen van de studenten zelf. Wie kaarten wenst te leggen voor een ander, moet zelf een zo zuiver mogelijk medium zijn dat de eigen valkuilen kent. Aan toekomstvoorspelling wordt niet gedaan. Wie naar mij toe komt, komt om inzicht te krijgen in een situatie die niet duidelijk is, of omdat er een probleem ligt dat op dat moment niet is te hanteren. Er worden kaarten gelegd voor meer duidelijkheid. Een nieuw perspectief dient zich aan.

 

Hoe verloopt een consult?

Aan de hand van een voorbeeld zal ik het duidelijk maken:

Meneer X, maakt een afspraak met mij omdat hij zich ongelukkig voelt. De reden is dat hij vindt dat zijn collega's over hem heen walsen. Hij heeft al zoveel geprobeerd maar het lijkt wel of niemand naar hem luisteren wil.
Samen wordt naar de kernvraag betreffende zijn probleem gezocht. Op de vraag worden kaarten gelegd. Hoe duidelijker de vraag, hoe duidelijker het antwoord.
X's kernvraag is: "Wat moet ik doen om uit deze onmachtige positie, die ik niet wil, te komen?"
Wanneer de kaarten zijn gelegd, ligt de oplossing letterlijk op tafel. Voor de tarotist is er de taak om dat wat wordt gezien, naar X toe te vertalen. Dit gebeurt doormiddel van een gesprek waarin een open houding van X wordt gevraagd; wie een oplossing zoekt voor zijn probleem, zal ook de kanten van zichzelf die hij misschien liever niet ziet, onder ogen moeten durven zien. Uiteindelijk gaat X naar huis met een nieuw inzicht waarmee hij zijn situatie kan verbeteren. Blijft over, dat hij daar aan werken moet. Spiritueel gezien lopen we tegen problemen aan om ze te verwerken en er van te groeien.

 

Afspraak maken?

Dat kan telefonisch:

Tel. : 024 397 3038
Duur : ½ à 1½ uur, afhankelijk van de aard van de legging
Prijs : € 30,- per uur

 

 

"God geve mij de gelatenheid

om de dingen, die ik niet veranderen kan,

te nemen zoals ze zijn,

de moed om de dingen te veranderen, die ik veranderen kan

en de wijsheid om het een van het ander te onderscheiden."

Chr. F. Oetinger (1702- 1782)

 

Tarot Home