top

Over Tarot

 

Inleiding

 

Wanneer alle emoties zijn verkend en begrepen,
het inwendige vuur op volle kracht werkt,
het denkvermogen ten dienste van wat je wilt, voelt en doet, wordt ingezet:
dan, ligt de weg naar De Graal, je eigen heilige centrum, voor je open.

 

Ons eigen heilige centrum, is onze eigen ware aard die moet worden gekend opdat onze ziel kan groeien. In de Arthur-legende gaan vier ridders op zoek naar De Graal. Een van hen is de vinder. Het is degene die durft te vragen "Mens, waaraan lijdt gij?" Deze legende is verweven met de tarot, zo die op zich verweven is met de mythologie, astrologie, alchemie en kabbala. Menselijk lijden, heeft te maken met onbewustheid. Via de tarot kun je onbewuste patronen in jezelf duidelijk krijgen.

Tarot is een systeem dat bestaat uit 78 kaarten met symbolische voorstellingen. Elke kaart vertegenwoordigt een bepaalde vorm van energie. De kaarten kunnen ons helpen het pad te vinden, dat naar een beter begrip van onszelf en het leven leidt: het pad naar de eigen ware aard, die door de meesten niet wordt gekend. Alles wat wij doen of juist niet, berust namelijk grotendeels op mechanismen die wij ooit hebben aangeleerd; later worden die automatisch en gebeurt dat wat wij doen, onbewust. Wie zich als mens wil ontplooien zal het onbewuste, bewust moeten maken. Tarot is een set kaarten die je moet weten te hanteren, om ze vervolgens te kunnen raadplegen bij vragen.

 

Waar komt de tarot vandaan?

In de Middeleeuwen was er een kunstenaar die in opdracht van de Italiaanse familie Visconti een serie kaarten schilderde die model stonden voor het klassieke kaartspel 'Tarocchi.' Hij maakte 4 keer 14 kaarten van een bepaalde kleur en 22 kaarten met afbeeldingen gerelateerd aan personages en andere. Er bestaat het vermoeden dat alle bestaande decks hiervan zijn afgeleid, maar niemand weet het zeker. Gezien de afbeeldingen moet de maker over occulte kennis hebben beschikt.

Het oudste, compleet bewaard gebleven deck is de Marseille-tarot uit 1760. Eind negentiende eeuw, begin twintigste eeuw, zijn de twee decks gemaakt die nog steeds het meest worden gebruikt: dat van Arthur Waite en van Aleister Crowley. Beiden waren occultisten die de weg wisten te vinden naar een verborgen bron van kennis waar de gewone mens niet bij kan. Het deck van Waite kenmerkt zich door een eenvoudige, duidelijke symboliek, dat van Crowley door zijn kunstzinnige plaatjes en beeltenissen uit de Egyptische mythologie. Veel verschillende makers hebben daarna een tarotdeck ontworpen en de laatste tijd komen er steeds meer bij.

Hieronder vind je 3 kaarten van verschillende makers die dezelfde positie in een deck innemen. Als je ze wat langer bekijkt kun je misschien het overeenkomstige begrijpen?

 

kaart   kaart   kaart
Waite Osho Crowley

 

Interessant om te vertellen is, dat toen de psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961) met het denkbeeld kwam van de archetypen (beelden uit het collectief onbewuste, verbonden met de menselijke geest), er een overeenkomst bleek met de 22 plaatjes uit het spel van bovengenoemde kunstenaar. Alle Tarotdecks bevatten 22 kaarten met Archetypische beelden die de functie hebben het onbewuste met het bewuste te verbinden. Je kunt er over lezen bij 'De reis van Hero'.

 

Tarot in onze tijd

In onze tijd is het niet meer zo, dat alleen helderzienden kaarten (kunnen) leggen. In de loop der eeuwen is het menselijke bewustzijn dusdanig gegroeid, dat in principe iedereen met een gezond verstand en een zuivere intuïtie, nu kan leren om kaarten te leggen en te duiden. Wie kaarten wil leggen voor een ander, doet er goed aan een erkende opleiding te volgen. Zelf geef ik een cursus die bedoeld is om:

- inzicht te krijgen in het systeem dat tarot is

- een dieper en breder inzicht in jezelf en anderen te krijgen

- te leren hoe je het voor jezelf gebruiken kunt

Meer over Tarot op Innerned

Naar Tarot Home