Home

 

Yoga downloads

 

 

 

 

Meditatie downloads

 

 

 

 

Tarot

 

 

 

 

Zwangerschaps -mandala maken

 

 

 

English version:

 

Hatha-yoga in een breder (yoga-)perspectief geplaatst

De inhoudsopgave:

btn

Inleiding

2
btn Hoofdstuk 1: De weg naar Blauwland 4
btn Hoofdstuk 2: De symboliek 9
btn Hoofdstuk 3: Op zoek naar de ontbrekende stukjes 10
btn Hoofdstuk 4: Inzicht door Yoga 12
btn Hoofdstuk 5: Vormen van yoga 20
btn Hoofdstuk 6: Hatha-yoga 24
btn   6.1: Asana 25
btn   6.2: Aarden 29
btn   6.3: Ademen 31
btn   6.4: Concentratie 33
btn   6.5: Energie 35
btn   6.6: Visualiseren 37
btn   6.7: Ontspannen 40
btn Hoofdstuk 7: Over chakra’s en aura’s 43
btn   7.1: Chakra-psychologie 44
btn   7.2: De onzichtbare energieën in en om ons heen 46
btn   7.3: De chakra’s 48
btn   7.4: De cyclus van de chakra’s 52
btn   7.5: De aura 56
btn   7.6: Hatha-yoga en de chakra’s 60

Enkele citaten uit de inhoud:

btn

Blauwland vertegenwoordigt ‘het grote verlangen.’
Hiermee wordt bedoeld, dat een mens verlangt naar iets waarvan hij/zij denkt dat het voor het levensgeluk van groot belang is. Je gaat ervoor op zoek naar de ideale partner of de ideale baan. (Er zijn ook kleine verlangens, zoals b.v. het verlangen naar een kopje thee.) De mannen uit het verhaal maakten allen de keus om naar Blauwland te gaan om een groot verlangen te bevredigen. Onderweg kwamen ze in bepaalde situaties terecht en ontstonden nieuwe verlangens omdat ze het gevoel kregen iets te missen.

 

btn

Toen de Groenlander zichzelf verloochende, liet hij een stukje vallen... De kunst is, te leren inzien wanneer je stukjes laten vallen. Daar heb je andere mensen voor nodig die je een spiegel voorhouden, en bovenal inzicht in het eigen functioneren omdat ‘een spiegel voor houden’ in de praktijk niet altijd werkt.
Als alles naar wens verloopt, geeft dat een compleet gevoel.
Maar bij wie verloopt alles blijvend naar wens?

 

btn

Leven is meegaan met de stroom en nieuwe wegen zoeken als de oude voor jezelf niet meer voldoen: voortdurend bijstellen dus, in beweging blijven!
Om de mensen daarbij te helpen is in de loop der eeuwen een heel systeem van Yoga bedacht.

 

btn

Yoga beoefenen, wordt weleens vergeleken met leren koken. Als de interesse is gewekt en je vindt het leuk, dan breidt de kookkunst zich vanzelf verder uit. Hoe? Daar zijn geen vaststaande regels voor. Net zoals iemand zich in de kookkunst ontwikkelt, gaat het ook bij yoga: op veel verschillende manieren.

 

btn

Hatha-yoga legt de basis voor een goed contact met jezelf. Het is een klassieke vorm van yoga die oorspronkelijk het preventieve doel had om het menselijke lichaam vrij te houden van blokkades. In onze tijd vindt er een verschuiving van preventief, naar oplossend plaats: mensen gaan nu vaak aan yoga doen wanneer ze blijvende spanningen in zichzelf ervaren.

 

btn

Een mens neemt energie op uit de aarde om zichzelf mee op te laden en staat er de energie aan af die overtollig is. Wie slecht geaard is kan moeilijk loslaten.
Zo wordt het duidelijk dat wie een slechte jeugd heeft gehad en daardoor slecht geaard, op latere leeftijd grote moeite zal hebben het oude zeer kwijt te raken en makkelijk in problemen verstrikt blijft. Zo wordt het duidelijk dat wie constant meegaat met de verlokkingen en veranderingen van deze tijd, met hetzelfde probleem van ‘niet kunnen loslaten’ te maken kan krijgen. Denk hierbij aan de vele depressies onder de jeugd en al die gehaaste mensen...
Beter aarden is een oplossing.

 

btn

Wanneer adem je goed?
Een goede manier van ademen, is ademen met gebruik van het middenrif: je belangrijkste ademhalingsspier.
Een goede manier van ademen is ook, dat je in een ontspannen staat van zijn, met de buik kunt ademen. (De buikadem staat in relatie met het basis-chakra. Als dat niet goed functioneert wordt het moeilijk om op een ontspannen, natuurlijke manier te ademen.)
Bij het antwoord op de vraag wat goed ademen is, hoort ook dat je in staat bent om de hele ruggengraat te beademen, zo een kleine baby dat doet die nog geen spanning heeft opgelopen, ...

 

btn

Visualisaties werken in op de belevingswereld van mensen. Er zijn veel soorten visualisaties, met allen een eigen, achterliggend doel. Zo kan iemand jou in je gedachten laten meenemen naar een koude, mistige omgeving; alles om je heen is vochtig en koud, en er is totaal geen zicht. Op die plek moet je voor langere tijd blijven... De bedoeling achter deze visualisatie is, je aan het denken te zetten over hoe jouw reacties zijn in een niet zo rooskleurige situatie. Wie in dit verhaal een waarnemer kan blijven ervaart de visualisatie als neutraal, wie er volledig zijn/haar gevoel in legt als negatief.

 

btn

Ergens in dit boekje wordt gerept over ‘nieuwe wegen zoeken als de oude voor jezelf niet meer voldoen.’ Nieuwe wegen zoeken, is vooral anders naar jezelf leren kijken dan je gewend was te doen. Nieuwe wegen zoeken leidt ertoe dat het bewustzijn groeit, dat mensen hun eigen puzzel groter maken. De chakra-psychologie kan je daar bij helpen.

 

btn

... ; op de achtergrond van Hatha-yoga speelt altijd mee dat er met behulp van bepaalde (combinaties van) oefeningen, invloed wordt uitgeoefend op de energiecentra. Je hoeft hier geen weet van te hebben om yoga te kunnen beoefenen, maar wie wel kennis heeft van deze materie, krijgt een veel beter inzicht in het eigen doen en laten dan wie zich deze kennis niet eigen heeft gemaakt.

 

btn Hatha-yoga houdt zich bezig met de vijf onderste chakra’s.
De doorsnee Westerse mens functioneert voornamelijk vanuit de onderste drie chakra’s.
In onze maatschappij staat het maagchakra centraal: het chakra van ‘Ik wil,’ dat te maken heeft met prestatie willen leveren, met willen winnen (sportevenementen waarbij sportiviteit niet langer de hoofdzaak is), met carrière willen maken. En vrouwen stellen er het krijgen van kinderen door uit. Om te komen tot een optimale geestelijke groei, zullen alle chakra’s zich in evenredigheid moeten ontwikkelen op het ritme van de natuur, die voor elk chakra een periode in petto heeft waarin het een optimale kans krijgt zich te ontplooien.

 

Download/Open"Hatha-yoga in een breder (yoga-)perspectief geplaatst" (PDF)