Home

 

Yoga downloads

 

 

 

 

Meditatie downloads

 

 

 

 

Tarot

 

 

 

 

Zwangerschaps -mandala maken

 

 

 

English version:

 

Cursus-/Werkboek Hartmeditatie

Alleen met een open hart is het contact met het hogere ten volle te ervaren.

Het is het hart waarin de weg naar vrede besloten ligt.

Citaten uit verschillende hoofdstukken:

 • “Wie esoterische geschriften leest - het Griekse woord esoteros betekent ‘verder naar binnen’ - zal het niet zijn ontgaan dat we leven in een tijd dat het met de evolutie zover is gekomen dat wij ons nu dingen eigen kunnen maken die we eeuwen geleden nog niet konden. Wie voor de weg van groeiende zelfkennis kiest, kan nu de sprong van het ego naar het hart-chakra maken en de tijd schijnt er rijp voor te zijn dat ook de gewone mensen, d.w.z. de niet-geestelijken en de niet-filosofen, kunnen begrijpen dat we van Goddelijke herkomst zijn”.
  De cursus die hier voor je ligt kan je helpen dit alles beter te begrijpen en je een stapje verder helpen op je spirituele pad.
 • De eerste stap om de weg naar je bron te vinden is rust te nemen en in die rust stil te durven zijn. Dan volgt het in-voelen met een ontspannen lichaam en een rustig hoofd.
  Dit werkboek gaat er van uit dat je weet hoe het eigen lichaam te ontspannen. Het hoofd rustig krijgen leer je door de meditatie op bladzijde12 en13 te doen. Alle lessen die daarna volgen zijn gericht op inzicht krijgen in wie je werkelijk bent: nodig om te kunnen groeien in spiritualiteit.
 • Visualisatie “Bezieling en daadkracht”:

  ... Ga rustig in meditatie-houding zitten met de ogen dicht...

  Ga ontspannen zitten... en ga in gedachten met het volgende mee:
  Stel je voor, dat je zit in een kolom van licht, die van boven komt... en dan
  door je hoofd, de schouders, de romp, de benen, de voeten naar de grond toe gaat...
  ... Verder dan onder de voeten gaat, tot in het hart van de aarde...
  Vanuit het hart van de aarde, keer jij nu met de aandacht weer terug...
  en brengt de kracht van moeder aarde mee omhoog, door de voeten, de benen, de buik, tot in je hart:
  ... Hier, in het spirituele centrum van je lichaam, ontmoeten de kracht van de aarde en goddelijk licht elkaar...

  Voel in je hart...
  En weet dat je daar verbonden bent met zowel het goddelijke, spirituele licht, als met de kracht van de aarde waaraan je daadkracht gekoppeld is...
  En in gedachten zie je voor je, dat deze gezamenlijke kracht zich uitbreidt tot in het hele lichaam:
  Steeds als je inademt wordt je er meer mee gevuld... Elke inademing is een nieuwe kans!
  ... En op de uitademing stroomt de kracht uit naar de ruimte waarin jij je nu bevindt...
  totdat de hele ruimte - met de anderen die zich erin bevinden - is gevuld met krachtige liefdesenergie.

  Open rustig de ogen
  en kom weer terug in het hier en nu.

 • Alle visualisaties die tot nu toe zijn geweest, zijn een voorbereiding op wat komen gaat
  Van ‘visualisatie,’ maak jij nu de stap naar ‘meditatie.’
  Wat is het verschil?
  Visualisatie, werkt als het kijken naar een 3-dimensionale foto. Die wekt de illusie van diepte, maar het is geen diepte waar jij je hand in kunt steken.
  In meditatie ga je werkelijk de diepte in, loop je naar het gras en schuift het opzij als je er iets achter vermoedt.
 • Waarom meditatie?
  Mediteren op zich, kan nooit het doel zijn. Het is een spiritueel proces dat ergens begint en al mediterende een verloop krijgt. Aan het begin van het proces staat ‘stil durven zijn.’ Aan het eind is er ‘Eenwording.’
 • Waarom spiritualiteit?
  Spiritualiteit heeft te maken met de evolutie van de ziel, die evolueert van donker naar licht. Hoe meer licht we toelaten, hoe verder we geraken op het evolutionaire pad.
 • Als iemand vol innerlijk licht is, is ook het gedrag er van vervuld.
  Wie van binnen vredig is kan anderen onmogelijk rusteloos maken.
  De Bijbel zegt dat God liefde is. Als je het omkeert, is liefde God.
  Een spirituele interpretatie is: Liefde is God.
 • Als de maatschappij met allemaal Liefde-volle mensen zou kunnen functioneren, is er geen beschaving meer nodig. Dan zijn we in het aardse paradijs.

De Boeddha: “Wij hebben allemaal een volmaakte natuur.”
Een leerling: “Iemand die een been verloren heeft, is die dan ook volmaakt?”
De Boeddha: “Die heeft de volmaakte natuur van een éénbenige man.”

 • “Schrijf nog eens op wat ik je al eerder dicteerde:

De strijder van het licht heeft behoefte aan tijd voor zichzelf. En hij benut deze tijd om uit te rusten, te mediteren, om contact te maken met de Wereldziel. Zelfs midden in een gevecht slaagt hij erin te mediteren.

Soms gaat de strijder zitten, ontspant zich en laat de gebeurtenissen om hem heen gebeuren. Hij kijkt naar de wereld alsof hij een toeschouwer is, en hij doet geen poging om er iets aan toe te voegen of er iets van af te nemen. Hij geeft zich slechts weerstandloos over aan de stroom van het leven.

Langzaam wordt alles wat ingewikkeld scheen, eenvoudig. En de strijder is blij.”

Paulo Coelho


 • Als aanvulling op het meditatie werkboek is de volgende CD verkrijgbaar:

CD: “Lichaam en Geest”
Het volgende is erop te vinden:
- voorbereiding op meditatie
- meditatie ‘ervaren van je basis-chakra’
- lichamelijke oefeningen i.v.m. losmaken/loslaten
- meditatie ‘ervaren van je hart-chakra’
- een staande meditatie in beweging.
Prijs: € 14,50 inclusief verzendkosten, via e-mail verkrijgbaar.

 

Download/Open"Cursus-/Werkboek Hartmeditatie" (PDF)